www.fiabci.com
latviski | english

 
www.fiabci.com  
www.fiabci.com
      
 

Par FIABCI

Starptautiskā nekustamo īpašumu federācija FIABCI ir pasaules mēroga apvienība, kas dibināta 1948.gadā un apvieno visu kontinentu nekustamā īpašuma jomas profesionāļus. Savā pastāvēšanas laikā FIABCI ir radījusi reputāciju kā patiesa starptautiskā nekustamo īpašumu balss. Esot daudzdisciplinārai un starptautiskai organizācijai, tai nav aktuāli politiskie jautājumi, jo tā nepārstāv nevienas valsts intereses. Tādējādi tā rada biznesa iespējas saviem biedriem visā pasaulē, un tās viedokli uzklausa tādas starptautiskas organizācijas kā ANO un reģionālas institūcijas kā, piemēram, ES, NAFTA un MERCOSUR. FIABCI galvenais uzdevums ir palīdzēt dažādu valstu nekustamā īpašuma tirgus dalībniekiem organizēt vietējā un starptautiskā biznesa attīstību, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un savstarpējo konkurētspēju.

Daudzdisciplināra. Ikviens, kurš ir iesaistījies nekustamo īpašumu jomā, var kļūt par FIABCI biedru neatkarīgi no tā, vai viņš ir mērnieks, mākleris, jurists, finansists, arhitekts, projektu vadītājs, juriskonsults, grāmatvedis, darbuzņēmējs, apdrošinātājs.

Plašs biedru skaits. Visā pasaulē pastāv 70 FIABCI apvienības un regulāri tiek veidotas jaunas struktūras. Pašlaik ir arī 120 ar FIABCI saistītas profesionālas asociācijas. Katra no tām tiek saukta par pamatbiedru, un kopējais biedru skaits tajās sasniedz 1,5 miljonus darbojošo personu.

Pārstāvēti visi nekustamo īpašumu sektori. Tiek aptverts dzīvojamais, biroju, komerciālais, izklaides, lauksaimniecības, mazumtirdzniecības un rūpniecības sektors ar dažādiem to apakšiedalījumiem.

Daudzvalodu Federācija. FIABCI izmanto piecas oficiālās valodas: angļu, franču, vācu, japāņu un spāņu. Pasaules Kongresa Valdes sēdēs un vairumā Komiteju sapulcēs tiek nodrošināts sinhronais tulkojums.

Par FIABCI–BALTIJA

FIABCI–BALTIJA ir FIABCI nacionāla bezpeļņas sabiedriskā organizācija.

Biedrības mērķi ir:

1) popularizēt starptautiskās organizācijas „The International Real Estate Federation” (saīsināti – „FIABCI”) (tulkojumā uz latviešu valodu – „Starptautiskā Nekustamo īpašumu federācija”) mērķus un iesaistīties to realizācijā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republiku teritorijā;

2) starptautiskā līmenī aizsargāt Biedru un to veidojošo grupu kolektīvo morāli un profesionālās intereses;

3) nodrošināt nekustamo īpašumu tirgus dalībniekiem iespēju uzlabot aktivitāšu kvalitāti un celt konkurētspēju, daloties savās zināšanās, informācijā un uzņēmējdarbības iespējās reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;

4) nodrošināt tiešu pieeju nekustamo īpašumu kontaktiem un biznesa iespējām starptautiskā līmenī;

5) veicināt darba attiecību uzlabošanu starp privāto un valsts sektoru sabiedrības labā ar darbībām nekustamo īpašumu sfērā;

6) veicināt informācijas apmaiņu par nozīmīgiem tirgus, ekonomiskajiem, korporatīvajiem, pārvaldes un tehnoloģiskajiem apstākļiem, kas ietekmē industriju;

7) atbalstīt kultūras un izglītības apmaiņu starp nekustamo īpašumu speciālistiem dažādās valstīs.

 
 

 
© 2005 FIABCI Latvia